Preševo, 21. april 2021.

Pola miliona evra od Norveške za bolje vodosnabdevanje Preševa

Radovi na izgradnji novog potisnog cevovoda su u toku i biće završeni do septembra 2021. 

Kraljevina Norveška preko projekta “Norveška za vas - Srbija” podržava unapređenje vodosnabdevanja u Preševu sa pola miliona evra, a radovi na izgradnji novog potisnog cevovoda su u toku i biće završeni do septembra 2021. 

Zamenik ambasadora Kraljevine Norveške Geir Hakon Johansen obišao je danas radove zajedno sa v.d. predsednika opštine Preševo Šćiprimom Arifijem i zamenicom direktorke Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa Jelenom Čolić.

“Ovaj projekat donosi ohrabrenje, jer zajedno sa opštinom Preševo, Koordinacionim telom Vlade Srbije i UNOPS-om radimo na obezbeđivanju sigurnog vodosnabdevanja za oko 13.000 građana Preševa. Kraljevina Norveška uložila je oko pola miliona evra u izgradnju glavnog cevovoda i rekonstrukciju pumpne stanice, jer na taj način stvaramo održivu infrastrukturu koja poboljšava živote ljudi”, rekao je zamenik ambasadora Kraljevine Norveške Geir Hakon Johansen. 

Izgradnja novog potisnog cevovoda od pumpne stanice „Žujince” do rezervoara „Loši izvori” u Preševu, otpočela je početkom marta 2021. godine, a podeljena je u tri deonice ukupne dužine oko 6.000 metara. Projektom su predviđene su i ispusne građevine i vazdušni ventili sa šahtovima, zbog sigurnijeg održavanja vodovodnog sistema.

“Ovo je veoma važan projekat za opštinu Preševo, zbog dugogodišnjih potreba opštine da poboljša snabdevanje vodom. Veoma smo zahvalni Kraljevini Norveškoj za svu podršku, uz koju ćemo stare azbestne cevi zameniti novim metalnim, i tako omogućiti stabilno snabdevanje zdravom vodom u skladu sa standardima Evropske unije”, rekao je v.d. predsednika opštine Preševo Šćiprim Arifi.

Za radove na izgradnji glavnog cevovoda, Кraljevina Norveška izdvojila je 430.000 evra, dok je opština Preševo preko Кoordinacionog tela Vlade Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa obezbedila 190.000 evra. 

“Izgradnja novog cevovoda je važna za razvoj infrastrukture u Preševu, koja će uticati na kvalitet života stanovnika. Sada zajedničkim naporima možemo da rešimo dugogodišnji problem i omogućiti stabilno snabdevanje vodom”, rekla je zamenica direktorke Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije Jelena Čolić. 

Kroz projekat “Norveška za vas - Srbija”, prethodno je uspešno je rekonstruisana i pumpna stanica “Žujince”, koja je deo ovog sistema. Ugrađene su tri nove jednostepene centrifugalne pumpe i novi razvodni ormarići sa pratećom opremom. Ukupna vrednost ovih radova bila je 167.000 evra.