Požarevac, 26. novembar 2020.

Podrška Norveške za konkurentiju turističku privredu i veću zaposlenost u istočnoj Srbiji

Na ovaj način, 80 učesnika značajno će naprediti svoju zapošljivost, a konačan cilj je da se kroz projekat najmanje 12 prethodno nezaposlenih zaposli ili započne vlastiti biznis.

Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ u partnerstvu sa Regionalnom agencijom za razvoj Istočne Srbije – RARIS, započela je realizaciju projekta „Veštine za poslove - Unapređivanje prilika za zapošljavanje i socijalnu inkluziju marginalizovanih grupa kroz poboljšanje poslovnog okruženja u Istočnoj Srbiji“, koji finansira Kraljevina Norveška kroz projekat „Norveška za vas – Srbija“. 

Projekat će biti sproveden do septembra 2021. godine, na teritoriji 14 manje razvijenih opština iz Braničevskog, Podunavskog, Borskog i Zaječarskog okruga. Cilj projekta je da doprinese ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju, kroz unapređenje konkurentnosti i održivosti lokalnih preduzeća u turizmu i povezanim sektorima, povećanje (samo)zapošljivosti mladih i drugih marginalizovanih grupa i poboljšanje poslovnog okruženja u opštinama Golubac, Veliko Gradište, Negotin i Knjaževac.

Na on-line konferenciji održanoj 26. novembra 2020. godine, više od 50 učesnika informisalo se o osnovnim aktivnostima Projekta i koristima koje će Projekat doneti različitim ciljnim grupama. Projekat je pre svega namenjen firmama koje posluju u turizmu i povezanim sektorima, koje će u okviru projekta imati priliku  da učestvuju u praktičnim obukama iz oblasti sajamskog nastupa, digitalnog marketinga i ekonomske inkluzije, iskoriste mentorsku podršku u različitim oblastima njihovog poslovanja, i budu promovisani na nacionalnom i rumunskom tržištu.

Osim toga, namenjen je i nezaposlenim mladima, ženama, ruralnom stanovništvu i predstavnicima ostalih osetljivih grupa, koji će imati priliku da učestvuju u profesionalnom programu obuka za različita zanimanja u sektoru turizma i povezanim sektorima, kao i u sektoru digitalnog marketinga, pohađaju licencirane obuke za početnike u poslovanju i radionice na različite teme iz oblasti turizma. Na ovaj način, 80 učesnika značajno će naprediti svoju zapošljivost, a konačan cilj je da se kroz projekat najmanje 12 prethodno nezaposlenih zaposli ili započne vlastiti biznis. Korist će imati i lokalne samouprave, koje će moći da u okviru Projekta unaprede svoje lokalne politike u oblasti socijalne inkluzije, podrške zapošljavanju i sektoru turizma. 

Neka od ključnih pitanja učesnika konferencije bila su vezana za mogućnost i uslove učešća u Profesionalnom programu obuka, kao i način uključivanja u aktivnosti usmerene na podršku turističkoj privredi. Tokom decembra 2020, planirano je raspisivanje Javnih poziva za odabir učenika u Projektu – nezaposlenih i predstavnika turističke privrede iz ciljnih opština, u okviru kojih će biti transparentno predstavljeni svi definisani uslovi i koristi za potencijalne učesnike. 

Za sve dodatne informacije, zainteresovani mogu da se obrate mejlom ili telefonom kod Regionalne razvojne agencije „Braničevo-Podunavlje“ – RRA BP (Stari korzo 30/3, Požarevac, 012/510-824, 511-823, office@rra-bp.rs) i Regionalne agencije za razvoj Istočne Srbije – RARIS (Trg oslobođenja 1, Zaječar, 019/426-376, 426-377, office@raris.org).