Mionica, 30. decembar 2019.

Lakše zapošljavanje u hotelijerstvu uz podršku Norveške

Opština Mionica, uz podršku Kraljevine Norveške kroz projekat “Norveška za vas – Srbija”, sprovodi projekat “Promena perspektive”, koji će osnažiti pripadnike marginalizovanih grupa kroz stručno osposobljavanje i treninge za lični razvoj, da pronađu posao.

Kroz ovaj projekat, 24 nezaposlenih iz kategorije ranjivih i marginalizovanih grupa pohađa tromesečnu obuku za hotelijerstvo koja uključuje kurseve za konobare, kuvare i rad na održavanju hotela. Osim toga, obuka uključuje i učenje engleskog jezika i rada na računaru, da bi njihova konkurentnost na tržištu rada bila veća. Nakon sprovedene obuke, predviđena je organizacija sastanka sa predstavnicima poslovnog sektora i potencijalnim poslodavcima.

“Ključni rezultat ovog projekta je da doprinese smanjenju stope nezaposlenosti u Mionici. A povećanje mogućnosti zapošljavanja, naročito ranjivih i marginalizovanih grupa, jedan je od naših prioriteta”, kaže menadžer projekta “Norveška za vas – Srbija” Radule Ristović.

Projekat “Promena perspektive” finansira Kraljevina Norveška za 9.400 evra, dok opština Mionica učestvuje sa 1.100 evra.