Preševo, 3. decembar 2019.

Bolje vodosnabdevanje u Preševu uz podršku Kraljevine Norveške

Rekonstrukcija pumpne stanice „Žujince” u Preševu, koji Kraljevina Norveška finansira sa 167.000 evra kroz projekat „Norveška za vas – Srbija”, doprineće stabilnijem vodosnabdevanju za 13.000 korisnika u ovoj opštini na jugu Srbije.

Iz pet aktivnih bunara u izvoru „Žujince”, voda se ispumpava u rezervoar u kome se hloriše zbog prečišćavanja, a potom distribuira u vodovodni sistem uz pomoć pumpne stanice. Trenutno je pumpna stanica zastarela i disfunkcionalna, dok dve postojeće pumpe imaju mali kapacitet bez automatske regulacije. Radovi u sklopu projekta „Norveška za vas – Srbija” uključuju uklanjanje starih pumpi, nabavku i ugradnju tri jednostepene centrifugalne pumpe, kao i ugradnju novih razvodnih ormarića sa pratećom opremom.

„Ovaj projekat je od veoma velike važnosti za opštinu Preševo, jer doprinosi stabilnijem vodosnabdevanju njenih građana, kao i centra za migrante. Vrednost ovih radova je 160.000 evra, dok je još 7.000 evra izdvojeno za tehnički nadzor. Ova intervencija trebalo bi da bude završena do početka marta 2020”, kaže menadžer projekta „Norveška za vas – Srbija” Radule Ristović.

Rekonstrukcija pumpne stanice biće tehnički preduslov za drugu fazu projekta, koja obuhvata izgradnju „buster” cevovoda od pumpne stanice „Žujince” do rezervoara „Loši izvori”.