Unapređenje pristupa zapošljavanju

Podrška poslovanju – Projekat će pomoći poslovanje u Srbiji kroz dodelu bespovratnih sredstava (grantova) za nabavku opreme i usluga, za najmanje 35 početnika u preduzetništvu i 35 postojećih preduzeća. Ovo će, prema očekivanim rezultatima, stvoriti najmanje 70 novih radnih mesta u Srbiji. Održivosti novoosnovanih preduzeća doprineće i pružanje potrebnih usluga u skladu sa potrebama korisnika grantova, koje će obuhvatati poslovno mentorstvo i obučavanje, knjigovodstvo, pravne i druge usluge po potrebi.

Stručno obučavanje – Kroz javni poziv, Projekat će dodeliti bespovratna sredstva (grantove) lokalnim samoupravama za sprovođenje programa stručnog obučavanja u skladu sa nacionalnim i lokalnim akcionim planovima za zapošljavanje, ciljajući ugrožene grupe - mlađe od 30 godina i starije od 50, nezaposlene bez ili sa niskim kvalifikacijama, dugoročno nezaposlene, osobe sa invaliditetom, Rome i korisnike sredstava socijalne pomoći. Ovo će rezultirati zapošljavanjem najmanje 100 osoba.