CFP 03-2019

Datum zatvaranja: petak, 7. jun 2019. 24:00

Datum objave: sreda, 24. april 2019.

Повикот за доделување на грантови за локални инфраструктурни проекти

Повикот за доделување на грантови за локални инфраструктурни проекти, објавен во рамките на компонентата финансирана од Кралството Норвешка на проектот Нордиска поддршка за напредок на Северна Македонија имплементиран од Канцеларијата на Обединети Нации за проектни услуги во Северна Македонија е отворен. Повеќе информации за целите на повикот, критериумите и процедурата за апликација во документите за повикот.

Kriterijumi poziva i dokumenta za podnošenje prijave