Пожаревац, 26. новембар 2020.

Подршка Норвешке за конкурентију туристичку привреду и већу запосленост у источној Србији

На овај начин, 80 учесника значајно ће напредити своју запошљивост, а коначан циљ је да се кроз пројекат најмање 12 претходно незапослених запосли или започне властити бизнис.

Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ у партнерству са Регионалном агенцијом за развој Источне Србије – РАРИС, започела је реализацију пројекта „Вештине за послове - Унапређивање прилика за запошљавање и социјалну инклузију маргинализованих група кроз побољшање пословног окружења у источној Србији“, који финансира Kраљевина Норвешка кроз пројекат „Норвешка за вас – Србија“. 
Пројекат ће бити спроведен до септембра 2021. године, на територији 14 мање развијених општина из Браничевског, Подунавског, Борског и Зајечарског округа. Циљ пројекта је да допринесе равномернијем друштвено-економском развоју, кроз унапређење конкурентности и одрживости локалних предузећа у туризму и повезаним секторима, повећање (само)запошљивости младих и других маргинализованих група и побољшање пословног окружења у општинама Голубац, Велико Градиште, Неготин и Kњажевац.
На он-лине конференцији одржаној 26. новембра 2020. године, више од 50 учесника информисало се о основним активностима Пројекта и користима које ће Пројекат донети различитим циљним групама. Пројекат је пре свега намењен фирмама које послују у туризму и повезаним секторима, које ће у оквиру пројекта имати прилику  да учествују у практичним обукама из области сајамског наступа, дигиталног маркетинга и економске инклузије, искористе менторску подршку у различитим областима њиховог пословања, и буду промовисани на националном и румунском тржишту.
Осим тога, намењен је и незапосленим младима, женама, руралном становништву и представницима осталих осетљивих група, који ће имати прилику да учествују у професионалном програму обука за различита занимања у сектору туризма и повезаним секторима, као и у сектору дигиталног маркетинга, похађају лиценциране обуке за почетнике у пословању и радионице на различите теме из области туризма. На овај начин, 80 учесника значајно ће напредити своју запошљивост, а коначан циљ је да се кроз пројекат најмање 12 претходно незапослених запосли или започне властити бизнис. Kорист ће имати и локалне самоуправе, које ће моћи да у оквиру Пројекта унапреде своје локалне политике у области социјалне инклузије, подршке запошљавању и сектору туризма. 
Нека од кључних питања учесника конференције била су везана за могућност и услове учешћа у Професионалном програму обука, као и начин укључивања у активности усмерене на подршку туристичкој привреди. Током децембра 2020, планирано је расписивање Јавних позива за одабир ученика у Пројекту – незапослених и представника туристичке привреде из циљних општина, у оквиру којих ће бити транспарентно представљени сви дефинисани услови и користи за потенцијалне учеснике. 
За све додатне информације, заинтересовани могу да се обрате мејлом или телефоном код Регионалне развојне агенције „Браничево-Подунавље“ – РРА БП (Стари корзо 30/3, Пожаревац, 012/510-824, 511-823, office@rra-bp.rs) и Регионалне агенције за развој Источне Србије – РАРИС (Трг ослобођења 1, Зајечар, 019/426-376, 426-377, office@raris.org).