Београд, 31. август 2021.

Подршка Норвешке привредним првацима одрживости у Лебану, Богатићу, Босилеграду и Малом Иђошу 

Предузећа Агро прима југ, Авлија одрживог развоја, Инак, Раданска ружа и Вртлари добила су бесповратна средства за набавку опреме која ће унапредити капацитете предузећа, допринети даљем пословном развоју и отварању нових радних места за младе

Пет одрживих микро и малих предузећа из мање развијених општина у Србији добило је око 26.000 евра подршке за набавку опреме, од стране Kраљевине Норвешке кроз пројекат “Норвешка за вас – Србија”. Подржана предузећа су учесници „Програма подршке одрживим микро и малим предузећима са снажним позитивним утицајем на локалне заједнице“ који спроводи Смарт колектив, чији је циљ пружање стручне и финансијске подршке микро и малим предузећима која послују одговорно и позитивно доприносе развоју својих локалних заједница.   

„Надам се да ће циљане обуке, консултације и прилике за умрежавање заједно са опремом обезбеђеном у оквиру овог пројекта бити покретачи даљег раста подржаних десет предузећа“, рекао је Иван Kузминовић, саветник и програмски службеник у aмбасади Kраљевине Норвешке.

Предузећа Агро прима југ, Авлија одрживог развоја, Инак, Раданска ружа и Вртлари добила су бесповратна средства за набавку опреме која ће унапредити капацитете предузећа, допринети даљем пословном развоју и отварању нових радних места за младе и друге теже запошљиве групе у мање развијеним општинама као што су Лебане, Богатић, Босилеград и Мали Иђош. Пословни раст ових предузећа и набавка опреме имаће позитиван утицај и на добављаче ових предузећа - кроз дељење опреме, као и стабилније и веће приходе.

„Kроз овај пројекат пружена је подршка тамо где је најпотребнија - локалним предузећима у мање развијеним срединама, са циљем повећања одрживости, конкурентности локалног пословања и поспешивања запошљавања младих. Искрено се надамо да ће ова предузећа остати посвећена даљем развоју, тражити нова трзишта и омогућавати нова радна места, нарочито за младе”, изјавио је Петар Јањатовић, в.д. менаџера пројекта "Норвешка за вас - Србија". 

Ових пет предузећа, која су препозната као шампиони одрживости у својим заједницама, запошљавају 117 особа од којих више од половине припада рањивим категоријама становништва, док у свом ланцу набавке имају преко 360 малих пољопривредних газдинстава и породица које приходују кроз ланац набавке.

„Микро и мала предузећа представљају ослонац развоја и прихода за локалну заједницу посебно у  мање развијеним срединама. Осим директног запошљавања, ова предузећа имају много шири друштвени утицај на квалитет живота кроз свој ланац набавке у којем ангажују друга микро предузећа и пољопривредна газдинства, којима је без ових предузећа егзистенција угрожена и друге. Због тога су програми подршке у којима им се пружа комбинација финансијске и стручне подршке значајни, јер омогућавају стабилан раст ових предузећа а тиме и њиховог позитивног утицаја на развој целе заједнице”, рекао је Невен Мариновић, директор Смарт Kолектива.