Сурдулица, 19. септембар 2019.

Нова канализациона мрежа у Сурдулици уз помоћ Краљевине Норвешке

Изградња нове канализационе мреже дуге 1.159 метара у Сурдилици, уз подршку Краљевине Норвешке, побољшаће услове живота за више 1.500 становника насеља Загужање и Бело Поље, а радови вредни око 130.000 евра трајаће до децембра 2019. године.

Пројекат изградње канализационе мреже обухвата геодетске и земљане радове, као и полагање и уградњу канализационих цеви и шахтова. Реализација овог инфраструктурног пројекта омогућиће отицање отпадних вода у постројење за пречишћавање отпадних вода у селу Алакнице, чиме ће бити смањено загађење животне средине.

Принципи доброг управљање које ц́е примењивати локална самоуправа током имплементације пројекта су транспарентност и учешц́е грађана, а становници ових општина биће обавештени о правима и обавезама коришћења нових услуга. Све активности примене принципа доброг управљања биће реализоване у сарадњи са програмом Swiss PRO.

У спровођење овог пројекта, Краљевина Норвешка улаже 90.000 евра, а општина Сурдулица учествује са 40.000 евра.