Владичин Хан, 31. јануар 2020.

Нова канализација у Владичином Хану уз подршку Краљевине Норвешке

Радови на изградњи канализационе мреже у селу Стубал у Владичином Хану отпочели су уз подршку Краљевине Норвешке, преко пројекта „Норвешка за вас – Србија“. Изградња канализационе мреже дужине 730 метара трајаће три месеца и допринеће бољем квалитету живота 500 становника Стубала.

"Након завршетка радова, биће створени услови за прикључење на канализациону мрежу око 30 домаћинстава овог насеља, што ће значајно унапредити њихов квалитет живота и решити бројне проблеме које су до сада имали због непостојања канализационе мреже“, каже председник општине Владичин Хан Горан Младеновић.

Пројекат обухвата геодетске и земљане радове, као и полагање и уградњу канализационих цеви и шахтова. Изградњом канализационе мреже за домаћинстава у селу Стубал у Владичином Хану и прикључењем на главну канализациону мрежу биће створени за реализацију сличних пројеката, првенствено изградње канализационе мреже у селу Прибој.

За спровођење овог пројекта, Краљевина Норвешка издвојила је 100.000 евра, а општина Владичин Хан учествује са 20.000 евра.

Пројекат “Норвешка за вас - Србија” има за циљ да допринесе равномерном друштвено-економском развоју у Србији кроз повећање могућности запошљавања, посебно рањивих и маргинализованих група, подршку социјалној кохезији, унапређење локалне инфраструктуре, подршку интеграцијама Републике Србије у Европску унију и јачање информационе безбедности Владе Републике Србије. Пројекат финансира Краљевина Норвешка са 6,18 милиона евра, а активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). Све активности примене принципа доброг управљања биће реализоване у сарадњи са програмом Swiss PRO.