Београд, 10. мај 2019.

Краљевина Норвешка помаже развој инфраструктуре и лакше запошљавање са 840.000 евра

Осам општина у Србији добиће подршку Краљевине Норвешке за спровођење пројеката којима ће унапредити своју инфраструктуру, док ће шест локалних самоуправа добити средства за активности које ће допринети повећању запошљивости рањивих и теже запошљивих група становништва. За ове пројекте, Краљевина Норвешка кроз пројекат „Норвешка за вас“ издвојила је 840.000 евра.

Инфраструктурни пројекти чија ће имплементација трајати до маја 2020. године, побољшаће услове у објектима за здравствену и социјалну заштиту, образовање, културу и спорт, а обухватиће и изградњу канализационе мреже. Пројекти ће бити спроведени у Белој Паланци, Бабушници, Голупцу, Књажевцу, Белој Цркви, Сурдулици, Кучеву и Владичином Хану. Краљевина Норвешка издвојила је 780.000 евра за спровођење ових активности, док ће општине обезбедити учешће у укупној вредности од 297.000 евра.

Према предлозима пројеката за повећање запошљивости, општине Алексинац, Бабушница, Бела Паланка, Мионица, Сјеница и Трговиште добиће поршку да спроведу различите врсте обука у јавном и приватном сектору за 102 особе, а затим да ће њих 50 добити посао. Подршка је усмерена на теже запошљиве групе становништва, првенствено на младе до 30 година, особе са нижим нивоом образовања, Роме, старије од 50 година и дугорочно незапослене. Краљевина Норвешка издвојила је 60.000 евра за спровођење ових активности, док ће општине обезбедити учешће у укупној вредности од 16.500 евра.

„Краљевина Норвешка пружа подршку за осам општина у Србији, да кроз изградњу и обнову јавних објеката унапреде квалитет живота становништва“, рекао је менаџер пројекта „Норвешка за вас“ Радуле Ристовић. „Осим тога, шест локалних самоуправа ће организовати стручне праксе и обуке које су као активне мере запошљавања предвиђене локалним акционим плановима запошљавања, чиме ће допринети повећању запошљивости рањивих и теже запошљивих група становништва кроз унапређење њихових знања и вештина.“

Позив за подношење пројектних предлога за инфраструктурне пројекте био је отворен од 6. новембра до 24. децембра 2018. године, током којег је пристигло 50 пријава са захтевом за финансирње од укупно 4,4 милиона евра. На позив за подношење пројеката био је отворен од 6. новембра до 22. јануара 2019. године. Право учешћа имала је 91 локална самоуправа у Србији из треће и четврте категорије развијености које су имале усвојене локалне акционе планова за запошљавање за 2018. годину.