Београд, 23. октобар 2020.

Краљевина Норвешка подржава запошљавање више од 80 младих у Србији

Ови пројекти одабрани су у оквиру јавног позива, спроведеног од 20. јануара до 13. марта 2020, који за циљ има да допринесе запошљавању младих и социјалном укључивању угрожених и маргинализованих група кроз унапређење пословног окружења.

Седам пројеката који ће помоћи запошљавању 82 младих у Србији, кроз унапређење пословног окружења у мање развијеним подручјима, Kраљевина Норвешка подржава са 510.000 евра кроз пројекта “Норвешка за вас - Србија”. 

Ови пројекти одабрани су у оквиру јавног позива, спроведеног од 20. јануара до 13. марта 2020, који за циљ има да допринесе запошљавању младих и социјалном укључивању угрожених и маргинализованих група кроз унапређење пословног окружења, тако што ће локална предузећа учинити одрживијим и конкурентнијим и запослити више младих путем подршке коју пружају корисничке организације. Све активности ових пројеката биће спроведене до септембра 2021. године. 

“Висока незапосленост младих смањује њихову укљученост у друштво, подстиче миграције ван Србије, као и из руралних у урбане средине у земљи, остављајући поједине делове Србије без могућности за развој и напредак. Зато ми је веома драго да можемо да допринесемо запошљавању у мање развијеним подручјима, нарочито младих и особа из рањивих група, јер животни стандард можемо да унапредимо само кроз побољшање запошљивости и њиховог статуса на тржишту рада. Један од приоритета амбасаде Kраљевине Норвешке је економски развој Србије заснован на иновацијама и стварању радних места”, рекао је норвешки амбасадор у Србији Јорн Еуген Јелстад.

Одабрани пројекти пружаће подршку малим и средњим предузећима у областима производње хране, пољопривреде, металургије и туризма кроз набавку опреме и услуга, обуке, увођење сертификата, чиме ће унапредити њихову конкурентност и омогућити отварање 82 нова радна места.

“Током јавног позива, примили смо више од 40 пријава различитих организација које пружају подршку пословању, а финансирање је одобрено за најбоље предлоге који ће донети конкретне користи у мање развијеним деловима Србије. Вредност подршке Kраљевине Норвешке износи од 35.000 до 90.000 евра по пројекту”, рекла је в.д. менаџерке пројекта “Норвешка за вас - Србија” Милица Дошеновић.

Детаљније информације о јавном позиву и пројектима доступне су на сајту пројекта.