Унапређење приступа запошљавању

Подршка пословању – Пројекат помаже пословање у Србији кроз доделу бесповратних средстава (грантова) за набавку опреме и услуга за 79 корисника, кроз Јавни позив почетницима за започињање пословања и постојећим предузећима за развој који је спроведен од 21. маја до 15. августа 2019. године. Резултате овог Позива можете погледати на линку: Ово ће, према очекиваним резултатима, створити најмање 70 нових радних места у Србији. Одрживости новооснованих предузећа допринеће и пружање потребних услуга у складу са потребама корисника грантова, које ће обухватати пословно менторство и обучавање, књиговодство, правне и друге услуге по потреби.

Стручно обучавање – Кроз јавни позив, Пројекат ће доделити бесповратна средства (грантове) локалним самоуправама за спровођење програма стручног обучавања у складу са националним и локалним акционим плановима за запошљавање, циљајући угрожене групе - млађе од 30 година и старије од 50, незапослене без или са ниским квалификацијама, дугорочно незапослене, особе са инвалидитетом, Роме и кориснике средстава социјалне помоћи. Ово ће резултирати запошљавањем најмање 100 особа. Кроз јавни позив који је спроведен у новембру и децембру 2018. године, одобрено је финансирање шест пројеката укупне вредности од 60.000 евра који ће допринети обуци за 102 корисника и отварању 51 радног места.