Повећање социјалне укључености

Подршка институцијама локалних самоуправа, организацијама цивилног друштва и организацијама за подршку пословању – Кроз јавни позив, Пројекат ће доделити бесповратна средства институцијама локалних самоуправа и ентитетима за подршку пословању за спровођење пројеката у циљу доприноса побољшању пословног окружења кроз јачање одрживости и компетитивности локалног пословања и запошљавање младих. Kроз јавни позив који је спроведен од 20. јануара до 13. марта 2020, одобрено је финансирање од 603.312 долара за седам пројеката који ће бити спроведени у више од 50 градова и општина.

Процена иновативних решења у управљању људским ресурсима у центрима за социјални рад – Пројекат ће развити процену професионалних вештина и неопходних тренинга за запослене у центрима за социјални рад, као део већег програма Владе Србије „Оснаживање центара за социјални рад на територији Републике Србије”. Ова процена резултираће анализама и препорукама за иновативна решења у управљању људским ресурсима у центрима за социјални рад у пет огледних градова и општина, са циљем унапређења социјалних услуга које су идентификоване у релевантним националним политикама и њиховом спровођењу на локалном нивоу.