Побољшање услова живота и локалне инфраструктуре

Унапређење услова и квалитета живота и јавне инфраструктуре у општинама – Ова активност биће спроведена кроз доделу бесповратне помоћи (грантова) за унапређење општинске социјалне, јавне или инфраструктуре за заштиту животне средине или опреме која ће допринети побољшању услова живота локалног становништва: школе, болнице, здравствене установе, вртићи, системи за водоснабдевање, јавни објекти, побољшање управљања отпадом или прерада отпадних вода, поред осталих области. Кроз јавни позив који је спроведен у новембру и децембру 2018. године, одобрено је финансирање осам пројеката укупне вредности од 780.000 евра у Бабушници, Белој Паланци, Белој Цркви, Владичином Хану, Голупцу, Књажевцу, Кучеву и Сурдулици.

Реконструкција потисног цевовода у склопу система за водоснабдевање у Прешеву – Ова активност обухватиће инфраструктурне радове на побољшању система за водоснабдевање (Жујинце - Лоши Извори - Топлик) – укључујући и изградњу новог  потисног цевовода дугог 7,7 километара и инсталацију система за хлоризацију на резервоару „Топлик”.