Јачање информационе безбедности Владе Републике Србије

Подршка регулативном и стратешком оквиру из области информационе безбедности и израда препорука за област критичне информационе инфраструктуре (КИИ) – Ова активност обухватиће спровођење процене екосистема информационе безбедности у Републици Србији у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација  и другим кључним заинтересованим странама, процене законског оквира и управљања заштитом КИИ и одговора на сајбер инциденте, као и развој методологије за идентификацију КИИ. 

Јачање капацитета Владе Републике Србије у области информационе безбедности – Пројекат ће спровести набавку  сајбер платформе која ће служити за националне сајбер вежбе. Платформа ће испитати постојеће вештине чланова тимова центара за превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима (ЦЕРТ) и њихову сарадњу, што ће допринети унапређењу потреба ЦЕРТ-ова и помоћи у развоју неопходних вештина за борбу са  сајбер претњама.