RFQ/2020/16399

Датум затварања: среда, 28. октобар 2020. 12:00 CET

Датум објаве: петак, 16. октобар 2020.

Позив за достављање понуда - Технички надзор за изградњу новог потисног цевовода од пумпне станице Жујнице до резервоара "Лоши извори" у Општини Прешево, Србија

Линк: https://www.ungm.org/Public/Notice/116056