RFQ/2019/11827

Датум затварања: среда, 9. октобар 2019. 12:00

Датум објаве: четвртак, 26. септембар 2019.

Позив за достављање понуда - Стручни надзор над радовима на реновирању притворских јединица у седам полицијских станица у Београду, Србија (пројекат: Подршка Краљевине Норвешке Министарству унутрашњих послова Републике Сербије)

Тендерска документација