RFQ/2019/9007

Датум затварања: уторак, 16. април 2019. 24:00

Датум објаве: среда, 27. март 2019.

Позив за достављање понуда - Пружање услуга за израду Пројекта за извођење радова (ПЗИ) водоводног система Прешево – Општина Прешево, Србија (пројекат: Норвешка Подршка Развоју Западног Балкана- Норвешка за Вас - Србија)

Тендерска документација